BÁNYÁSZAT / TECHNOLÓGIA / KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

Rólunk

 

Kik vagyunk
A Bányagép Kft. bányászati-nehézipari továbbá környezet-, hulladék- és vízgazdálkodási létesítmények, technológiák- technikák tervezésével, engedélyeztetésével foglalkozó magyar magánszemélyek tulajdonában lévő társaság.
Mit csinálunk
Az ipar, amely előállítja számunkra a mindennapi szükségleteinkhez elengedhetetlen tárgyakat, nyersanyagot igényel és melléktermékeket termel. Ezen nyersanyagok kitermelésében, feldolgozásában, a melléktermékek és esetleges szennyezések megszüntetésében vagy csökkentésének tervezésében illetve a létesítmények üzemeltetésében tudunk segítséget nyújtani.
Válasszon minket
Munkatársaink a bányászati-nehézipari és az ipari környezetvédelmi területen több éves esetenként évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek mind tervezésben mind üzemeltetésben.

Szakértelem és tapasztalat

Munkatársaink

 

Bányászati-Nyersanyagipari Szolgáltatások

 

Társaságunk a bányászati tervezés mellett foglalkozik bányák, célkitermelő helyek és anyagnyerőhelyek adás-vételével kapcsolatos teljeskörű szakértői tanácsadással. Cégünk az ország majd teljes területén ismeri a bányászati célra alkalmas területeket, a meglévő bányákat. Több helyen dolgoztunk vagy dolgozunk jelenleg is. Cégünk vállalja, hogy az egyes bányászati létesítmények adás-vételében segítséget nyújt Önnek. Az eladó bányákra vonatkozó adatok bizalmasak, így azokat nem áll módunkban honlapunkon feltüntetni.

Amennyiben érdeklik a bányászatban rejlő üzleti lehetőségek, keressen minket elérhetőségeinken.A bányászati területen cégünk munkatársai nagy tapasztalattal rendelkeznek elsősorban szilárd ásványvagyon területek kutatásában, feltárásában és kitermelésében is.

Vállaljuk:
 • lehetséges szilárd ásványi nyersanyag területek kutatását, geológiai adatainak értelmezését
 • bányatelkek, célkitermelő hely, anyagnyerő helyek tervezését, engedélyeztetését – műszaki üzemi terv (MÜT), bányatelek fektetés, kutatási zárójelentés stb.
 • nyersanyagok feldolgozásának tervezését
 • műszaki vezetést
 • igény esetén kitermelési és feldolgozási feladatok elvégzését
 • technológiák és gépek értékesítése és beszerelése több évtizedes tapasztalattal
 • termékminősítési eljárások kidolgozása

Földtudományi területen munkatársaink nagy tapasztalattal rendelkeznek szilárd ásványi nyersanyag területek kutatásával, a kutatási eredmények értékelésével és műszaki - gazdasági összefüggések kidolgozásával. Kollégáink, sekély-földtani geológiai, teleptani és geomechanikai szakterületeken rendelkeznek átfogó ismeretekkel és tapasztalatokkal.

Vállaljuk:
 • geológiai és geofizikai nyersanyag kutatások tervezését és kivitelezését
 • műszaki vezetést és földtani szakértő biztosítását bányászati, vagy egyéb speciális geotechnikai feladatokhoz
 • szaktanácsadást mérnökgeológiai, bányászati területen
 • hulladékgazdálkodási, vízföldtani, vízbázis-védelem szakértői tevékenység elvégzését
 • földtani szakértői tevékenységek, ásványvagyon mennyiségi és minőségi értékelések kidolgozását

A felszíni- és felszín alatti terekben való tájékozódás elengedhetetlen a mai kor emberének mindennapjaiban. Akár a mezőgazdasági, építőipari, nyersanyagipari ágazatot említjük, minden mérnöki tervezés alapja a pontos területfelmérés és annak helyes értelmezése. Saját geodéziai műszerparkkal, térinformatikai programokkal és felkészült munkatársakkal tudunk mind a földmérési- mind a bányamérési munkák során feladatokat elvégezni.

Vállaljuk:
 • hagyományos és speciális geodéziai feladatok elvégzése ingatlan rendező minősítéssel rendelkező munkatárssal
 • földhivatali, építéshatósági ügyintézés, telekalakítások elvégzését
 • hites bányamérés, földtömegszámítások, térképszerkesztési feladatok elvégzése a vonatkozó jogszabályok szerint
 • mezőgazdasági területfelmérések, birtokhatár kijelöléseket
 • mozgásvizsgálatok, meder felmérések, épület felmérések illetve az eredmények szakszerű értékelését

Társaságunk segítséget tud nyújtani nyersanyaglelőhelyek -bányaterületek műszaki gazdasági értékelésében. Egy bányaterület adás-vétele során fontos, hogy a felek pontos adatokkal rendelkezzenek a nyersanyaglelőhely műszaki - geológiai adatairól, a hatósági engedélyekben foglalt jogokról és kötelezettségekről, továbbá a nyersanyag lelőhely hosszútávú működésének feltételeiről.

Vállaljuk:
 • tervezett beruházások alapanyag ellátásához kapcsolódó bányaterületek felkutatását
 • lehetséges anyagnyerőhelyek megismerését, azok termelésbe állításának vizsgálatát
 • bányaterületek adás-vétele során az előzetes tényfeltáró dokumentációk elkészítését
 • szaktanácsadást a tervezett működés megvalósítására vonatkozóan
 • bányászati jog átruházási dokumentáció szabály szerinti összeállítását
 • bányaterületek független szakértői (nem ingatlanforgalmi) értékbecslését

Munkatársaink rendelkeznek a jogszabályokban meghatározott bányaüzemi felelős műszaki vezetői jogosultsággal mind külszíni- mind földalatti bányászati tevékenységre vonatkozóan. Segítséget tudunk nyújtani továbbá mérnökkamarai regisztrációt igénylő bányászati építmények tervezése és építési felelős műszaki vezetési szakterületen.

Vállaljuk:
 • külszíni és földalatti bányászati tevékenység felelős műszaki vezetését SZTFH jogosultsággal, bánya felelős műszaki vezető feladatainak ellátása
 • bányászati építmények tervezését mérnök kamarai jogosultsággal
 • bányászati építmények építési-szerelési műszaki vezetését mérnök kamarai jogosultsággal
 • e-építési napló vezetését
 • munkabiztonsági felügyelet ellátását, munkahelyi kockázatbecslések elkészítését
 • üzembehelyezési-, biztonságtechnikai felülvizsgálatok elkészítését
 • robbantásvezetői tevékenység ellátását

Cégünk a kutatáson és tervezésen túl a kitermelés és feldolgozás eszközparkjának megtervezésében és beszerzésében is tud segítséget nyújtani ügyfeleinek. Együttműködő állandó partnerünk az ország (egyik) legsikeresebb bányászati gépeket árusító és bérbeadó vállalata.

Vállaljuk:
 • bányászati és hulladékfeldolgozási eljárások során első- és másodlagos nyersanyagok feldolgozásának (törés, osztályozás stb.) tervezését és a kapcsolódó menedzsment szervezését
 • bányászati és hulladékfeldolgozási eszközökkel kapcsolatos szakértést és tanácsadást

Agrár Ágazati Szolgáltatások

 


A vízügyi tervezések területén elsősorban a mesterséges állóvizek (tavak) tervezésének, üzemeltetésének, megszüntetésének engedélyeztetésében rendelkeznek munkatársaink tapasztalatokkal.

Vállaljuk:
 • vízjogi engedély megszerzése, vízjogi engedély felülvizsgálata
 • vízjogi létesítési-, üzemeltetési-, fennmaradási és megszüntetési tervek elkészítését
 • vízkutak tervezését és engedélyeztetését
 • halászati jogosultság megszerzésének ügyintézését
 • társadalmi halőri szolgáltatást
 • vízügyi és környezetvédelmi monitoring vizsgálatok elkészítését és elemzését
 • tó megszüntetési, tómeder feltöltési, tervek és engedélyek készítése

Mesterséges víztározó testek kialakításában és bányászati műveletek eredménye képen létrejött vizes területek rendezésében, továbbá árvízvédelemhez kapcsolódó műtárgyak létesítésében rendelkezünk szakértelemmel.

Vállaljuk:
 • speciális vízépítési feladatokat, mint iszapkotrást, iszapkezelést
 • felhagyott vizes bányaműveletek gazdasági értékelését, újbóli termelésbe állításának tervezését, engedélyeztetését
 • vizes területek technikai és biológiai rekultivációjának tervezését, szervezését és kivitelezését
 • mesterséges tavak üzemeltetési és fennmaradási terveinek engedélyeinek beszerzését, halászati ügyintézését
 • automata vízszintmérő berendezés telepítését és üzemeltetését

Munkatársaink tapasztalattal rendelkeznek öntözési célú beruházásokhoz kapcsolódó vízkutatási és vízfeltárási munkálatokban. Az öntözési beruházásokat megalapozó felszín alatti és felszíni vízföldtani adottságok megismerésével és a kapott eredmények alapján a szükséges vízi létesítmények tervezésében méretezésében tudunk feladatokat elvégezni.

Vállaljuk:
 • öntözési célú kutak, víztározók, gátak tervezését
 • öntözési beruházások előkészítéséhez hidrogeológiai tanulmányok készítését
 • vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek beszerzését
 • meglévő vízi létesítmények engedélyének megújítása
 • vízjogi engedély megszerzése vízkutak, víztározók, és egyéb mesterséges tavakra vonatkozóan

Környezetvédelmi-Hulladékgazdálkodási Szolgáltatások

 

A környezetvédelmi területen munkatársaink részt vettek tájrendezési és kármentesítési feladatok elvégzésében, környezetvédelmi hatásbecslések elkészítésében. Tapasztalattal rendelkezünk ipari és mezőgazdasági tevékenységekhez tartozó környezetvédelmi engedélyeztetések illetve környezeti monitoring vizsgálatok értékelésében.

Vállaljuk:
 • környezetvédelmi hatásvizsgálatok készítését és hatósági engedélyezési ügyintézését
 • vízjogi tervezést és engedélyeztetést
 • tájsebek, szennyező források megszüntetésének tervezését
 • meddőhányók és egyéb ipari szennyeződések rekultivációjának – remediációjának kidolgozása és kivitelezése
 • korábbi nyersanyag tárolók zagyterének a feldolgozási tervezése
 • környezetvédelmi szakértői feladatok ellátása
 • környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása

Szakembereink terveztek és kiviteleztek hulladékkezelő és újra hasznosító telepeket és berendezéseket. Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk hulladék újra hasznosító telepek komplex engedélyeztetésével, hulladéklerakók és újra hasznosító telepek környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási engedélyeztetésével, környezeti monitoring vizsgálatával és hatósági jelentési kötelezettségeivel.

Vállaljuk:
 • hulladék hasznosító telepek tervezése és hatósági engedélyezése
 • szennyvíziszapok ártalmatlanítása és kezelésének tervezése
 • hulladéklerakók felülvizsgálata, bezárásának tervezése, moitoring tervek elkészítése
 • hatósági jelentések bevallások készítése, benyújtása
 • környezetvédelmi megbízotti tevékenység

Laboratórium-Monitoring vizsgálatok

 


Társaságunk 2022 -ben létesített egy kőzet vizsgáló és talajmechanikai vizsgáló laboratóriumot a maglódi telephelyen. A laboratóriumban kőzetfizikai, kőzetgeometriai tulajdonságokat, illetve talajfizikai jellemzők meghatározását.

Vállaljuk:
 • szemmegoszlás vizsgálat
 • Proctor vizsgálat
 • Los Angeles vizsgálat
 • metilén kék vizsgálat
 • micro-Deval vizsgálat
 • víz- szárazanyag tartalom vizsgálat
 • izzítási veszteség
 • konzisztencia határ megállapítás
 • halmazsűrűség vizsgálat
 • testsűrűség és vízfelvétel vizsgálat
 • időállóság vizsgálat
 • lemezesség és szemalak tényező meghatározását

Munkatársaink szabványos jártassággal rendelkeznek a kőzet-, talaj, víz és hulladék mintavétel területén analitikai laboratóriumi együttműködésünknek köszönhetően komplexen tudjuk vállalni a környezeti tényezők időszakos vizsgálatait. Az eredményeket saját szakértő munkatársaink elemzik és állítják össze a szükséges dokumentációkat.

Vállaljuk:
 • talaj és vízvizsgálati mintavételt
 • kőzet és talajmintavételt
 • laboratóriumi vizsgálatok elvégzését és az eredmények szakértő értékelését
 • szennyezőanyag meghatározást és értékelést
 • szilárd hulladékok összetétel vizsgálatát
 • szabványosítást megalapozó komplex vizsgálatok
 • monitoring jelentések készítését

Vállaljuk elsősorban első és másod építőipari nyersanyagok tekintetében a forgalomba hozatalhoz szükséges termékminősítési eljárás kidolgozását, a gyártói termékállandósági dokumentációk elkészítését és fenntartását a szabvány szerinti 4 -es rendszer szerint. Jártassággal rendelkezünk továbbá a hulladékból származó másodnyersanyag gyártás minősítésére vonatkozóan.

Vállaljuk:
 • gyártói minőségbiztosítási rendszer tervezését
 • kézikönyvek és vizsgálati rendszerek összeállítását
 • a minőségbiztosítási rendszer fenntartását
 • szaktanácsadást az építőipari nyers és alapanyagok tekintetében
 • hulladék-másodnyersanyag vizsgálatok és minősítéseket

SZAKTANÁCSADÁS / TERVEZÉS / ENGEDÉLYEZTETÉS

Referenciák

 

Kőbányák:
 • Ugod I. –dolomit –S/S Szolgáltató Kft.
 • Sopron II. –gneisz –Öko Tect Kft.
 • Eger III. –mészkő – Omya Hungária Kft.
 • Szentgál I. –mészkő – Meszes Hegyek Mészkőbányászati Kft.
 • Zsámbék I. - dolomit – IKO INVEST HUNGARY Kft.
 • Bajna II. – mészkő – Pilisi Parkerdő Zrt. - Felelős műszaki vezetés
 • Budakeszi I. -homokkő – Pilisi Parkerdő Zrt. - Felelős műszaki vezetés
Kavicsbányák:
 • Bugyi IV. – kavicsos homok, homok –Kamrás Kft.
 • Bugyi XI. –kavics –Ónodi és Társa Kft.
 • Nógrádsáp I. –kavics – KellBell Kft.
 • Kiskunlacháza XIII. –kavics – DBK –Földgép Kft.
 • Rábapaty I. –kavics – Vasi Minerál Kft.
 • Beled V. –kavics – Alpha Kavics és Homok Kft.
 • Mogyoród III. –kavics – SB Dynamic Kft.
 • Bugyi III. –kavics – DDC Kft.
 • Komárom I. – kavics – FODINA Kft.
 • Ács I. – kavicsos homok– Argon-Nova Kft.
 • Ócsa – kavics – DDC Kft.
 • Beled IV. – kavics – ALPHA Kavics és Homok Kft.
 • Bugyi VI. - kavicsos homok – TESBU-KAVICS Kft.
 • Délegyháza XX. – homok, kavics – River Water Energy Kft.
 • Majosháza V. - kavics – River Water Energy Kft.
 • Kiskunlacháza XV. –kavics – Őrsi Kálmán e.v.
 • Muhi IV. – kavics, homok, kevert ásványi nyersanyag – II. Danubiusbeton Dunántúl Kft.
 • Nyékládháza VIII. – kavics – DDC Kft.
 • Rábapaty IV. – kavics – Hunext Kft.
Homokbányák:
 • Csővár I. –homok – Petrovicz Kft.
 • Ferőszentmiklós I. –homok – Béta Homok Kft.
 • Paks III. –homok – Izsépker Kft.
 • Győrszemere I. – homok – S/S Szolgáltató Kft.
 • Izsák I. -homok – IZSÉPKER PLUSZ Kft.
 • Koroncó I. - homok átmeneti törmelékes – S/S Szolgáltató Kft.
Tőzegbányák:
 • Ősi IV. –tőzeg – BB911 Kft.
Célkitermelő helyek:
 • M4 Abony célkitermelő hely – Colas Hungária Kft.
 • M4 Üllő célkitermelő hely – Euroaszfalt Kft.
 • M2 Vác célkitermelő hely – Strabag Zrt.
 • M85 Ferőszentmiklós célkitermelő hely – Dömper Kft.
 • M85 Nagycenk célkitermelő hely – Dömper Kft.
Anyagnyerő helyek:
 • Négyes I-II anyagnyerő hely – Swietelsky Magyarország Kft.
Meddőhányó hasznosítások és egyéb speciális bányászati szakterületek:
 • Neszmély vörösiszap tározó – műszaki felügyelet és monitoring tevékenység
 • Sajóvelezd „Ártéri meddőhányó” – meddőhányó hasznosítási tervezés és engedélyeztetés
 • Pécs „Karolina külfejtés” – tájrendezési munkálatok során műszaki felügyeleti tevékenység
 • Eger III. – mészkő - meddőhányó tervezés és kivitelezés
Hulladékgazdálkodási tervek:
 • Lövő – Szilveszer Trans Kft.
 • Dunakeszi, Sárospatak – Colas Északkő Kft.
 • Pomáz – Kállai-Bau Kft.
 • Pilisjászfalu – Márkakő Kft.
 • Csopak – Angro-Bau Kft.
 • Budapest – SB Dinamyc Kft.
 • Várpalota – Partner Depónia Kft.
 • Ács – Fodina Kft.
Vízjogi tervezési üzemeltetési munkák:
 • Vecsés – Vecsés Város Önkormányzata
 • Maglód - Maglód Város Önkormányzata
 • Délegyháza – Resti Invest Kft.
 • Bugyi – Tesbu - Kavics Kft.
 • Rábapaty – Vasi Minerál Kft.
 • Komárom – Fodina Kft.
 • Fertőszentmiklós – RSD Projekt Kft.
 • Egerbakta I.- diabáz – ZEKKO INVEST Zrt.
 • Izsák I. -homok – Izsépker Plusz Kft.
 • Szigetszentmiklós – TETON PRO Kft.
Komplex környezetvédelmi tervezés:
 • Várpalota – Partner Depónia Kft.
 • Bugyi – Kamrás Kft.
 • Majosháza-Délegyháza – Readymix Kft.
 • Rábapaty – Vasi Minerál Kft.
 • Pilisjászfalu, Piliscsaba – Márkakő Kft.
 • Ugod – S/S Szolgáltató Kft.
 • Sajóvelezd – Pulmonata Kft.
 • Nógrádsáp – KellBell Kft.
 • Fertőszentmiklós, Sopron – Öko Tect Kft.
 • Csővár – Községi Önkormányzat
 • Bénye – Községi Önkormányzat
 • Maglód – Városi Önkormányzat
 • Vecsés – Városi Önkormányzat
 • Budakalász – Városi Önkormányzat

KAPCSOLAT

 

Elérhetőségeink

2234 Maglód, Perczel Mór utca 31.

+36 70 458 89 23

iroda@banyagep.hu

banyagep.hu

Kapcsolatfelvétel

További információhoz, ajánlatkéréshez vegye fel velük a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén vagy írjon üzenetet az alábbi űrlapon keresztül!

Az űrlap használatával beleegyezik az Adatkezelési tájékoztató dokumentumnak megfelelően adatainak tárolásába.

@
@
@
@